บ้านคอทเทจ

คอทเทจ (สำหรับ 2 ท่าน)

กระท่อมน้อยสไตล์ยุโรป ผสมผสานการยกพื้นแบบไทย ทำให้มองเห็นวิวแม่น้ำซองกาเลียได้กว้างไกล สามารถจอดรถหน้าห้องได้เลย มีทางลาดเข้าห้องพักเพื่อความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ

ราคา 1,500 บาท