Booking

จองห้องพักทางโทรศัพท์

 • ติดต่อ มือถือ 085-8118711 /085-8459390 ทุกวันในเวลา 9.00 – 18.00 น.
 • หลังเวลาทำการจะไม่สามารถรับจองห้องพักได้ และไม่สามารถรับจองทางอีเมล
  การชำระเงิน
 • หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักว่างแล้ว กรุณาโอนเงินมัดจำภายใน 3 วัน
 • โอนเงินค่าจองห้องพักเต็มจำนวนมาที่
  เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 679-2-121-41-9 ภานุชา เหลืองวิไล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสังขละบุรี
  เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 980-8-174-49-3 ภาณุชา เหลืองวิไล ธนาคารกรุงไทย สาขาสังขละบุรี
  เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 671-5-31676-7 บริษัท สามประสบ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาสังขละบุรี
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ LINE ID: @samprasobresort  พร้อมระบุชื่อผู้จอง, วันที่เข้าพัก, ชื่อบ้านพัก, เบอร์ติดต่อ เพื่อรับการยืนยันการจองห้องพัก
 • หลังส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางรีสอร์ทจะโทรไปแจ้งยืนยันการจองห้องพัก หากไม่ได้รับการยืนยันกรุณาติดต่อทางรีสอร์ทอีกครั้ง
 • กรุณาเก็บPay-in สลิปโอนเงินไว้ และนำมาแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าพัก

รายละเอียดการเข้าพัก

 • เวลา Check in 14.00 น. และ Check out 11.30 น.
 • อาหารเช้า เวลา 7.30 – 9.30 น.
 • ห้องอาหารเปิดให้บริการ เวลา 11.30 น.-21.00 น.

ข้อห้าม

 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบเห็นปรับ 2000 บาท
 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้สูบบุหรี่ในห้องพักโดยเด็ดขาด หากพบเห็น ปรับ 2000 บาท
 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้มีการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าภายนอก เข้ามาภายในบริเวณรีสอร์ท
 • ห้องอาหารของรีสอร์ทไม่มีบริการประกอบอาหารที่ท่านเตรียมมาเองให้
 • หากต้องการ check out หลัง 11.00 น. กรุณาแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ทรัพย์สินแตกหักหรือสูญหาย จะต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สิน
 • หากลูกค้าลืมทรัพทย์สินไว้ในบ้านพักหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ

หมายเหตุ

 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อทางลูกค้าได้โอนเงินค่าห้องพัก และแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงิน จนกระทั่งได้รับการยืนยันการจองจากทางรีสอร์ท
  เป็นที่เรียบร้อย หากท่านโทรเข้ามาจองแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนเงินภายใน 3 วัน ทางรีสอร์ทจะถือว่าเป็นเพียงการสอบถามเท่านั้น ไม่ใช่การจองห้องพัก *
 • เวลาที่สามารถ check in คือ 14.00 น. เวลา check out 11.00 น.
 • สามารถเข้าพักได้ตามจำนวนแขกที่ทางรีสอร์ทกำหนดเท่านั้น โปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าพักให้ตรงตามความเป็นจริง หากจำนวนที่พักไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าพักเนื่องจากแจ้งจำนวนผู้เข้าพักไม่ตรงตามความเป็นจริง ทางรีสอร์ทไม่รับผิดชอบใดๆ
 • ที่นอนเสริม ราคา 500บาท/ท่าน
  ***ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันราคาที่พัก
SAMPRASOB