บ้านบีคลี่

บ้านบีคลี่ เบอร์ 1-4 (สำหรับ 3 ท่าน)

บ้านแฝดระดับ VIP ตั้งอยู่บริเวณเชิงผา ด้านหน้าวิวแม่น้ำทั้งหมด

Check Details

บ้านบีคลี่ เบอร์ 5 (สำหรับ 3 ท่าน)

เป็นบ้านเดี่ยวตั้งอยู่บนเชิงผาหลังเดียว ภายในเหมือนห้องบีคลี่อื่นๆ เพียงแต่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นส่วนตัวกว่า

Check Details

บ้านบีคลี่ เบอร์ 6-7 (สำหรับ 3 ท่าน)

เป็นบ้านแฝดคู่พิเศษ ตั้งอยู่หน้าสะพานไม้ มีความพิเศษตรงที่การตกแต่งและรายละเอียดภายใน

Check Details

บ้านบีคลี่ เบอร์ 8-9 (สำหรับ 2 ท่าน)

บ้านแฝดระดับ VIP ตั้งอยู่บริเวณเชิงผา ด้านหน้าวิวแม่น้ำทั้งหมด ชมวิวแม่น้ำและสะพานไม้ได้อย่างใกล้ชิดจากภายในห้อง

Check Details