สวีทฮาร์ท

สวีทฮาร์ท 1 (สำหรับ 4 ท่าน)

Sweet Heart 1 ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน อยู่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร Reception จากผังที่ตั้งห้องพัก บริเวณที่วงกลมสีชมพู จะอยู่ด้านหน้าทางเข้า สามประสบ รีสอร์ท ราคา 3,200 บาท รวมอาหารเช้า

Check Details

สวีทฮาร์ท 2 (สำหรับ 4 ท่าน)

Sweet Heart 2 ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน อยู่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร Reception จากผังที่ตั้งห้องพัก บริเวณที่วงกลมสีชมพู จะอยู่ด้านหน้าทางเข้า สามประสบ รีสอร์ท ราคา 2,800 บาท รวมอาหารเช้า

Check Details

สวีทฮาร์ท 3 (สำหรับ 2 ท่าน)

Sweet Heart 3 ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน อยู่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร Reception จากผังที่ตั้งห้องพัก บริเวณที่วงกลมสีชมพู จะอยู่ด้านหน้าทางเข้า สามประสบ รีสอร์ท ราคา 1,500 บาท รวมอาหารเช้า

Check Details