สวีทฮาร์ท 3

เป็นห้องเตียงเดี่ยว สำหรับ 2 ท่าน

ราคา1,500